Akredituota statybos produktų bandymų laboratorijaUAB "Konstrukcijų bandymo centras" 2018 metais pakeitė pavadinimą į UAB "Testlita". Nauja bendrovės internetinė svetainė www.testlita.ltAPIE MUS:

Uždaroji akcinė bendrovė "Konstrukcijų bandymo centras" įkurta 1994 m. Šiauliuose, kaip savarankiška, turinti juridinį statusą, nepriklausoma nuo projektuotojų, gamintojų, tiekėjų bei vartotojų, statybos produktų bandymo laboratorija.


Pagrindinė veikla - betono, armatūros, ir kitų statybinių medžiagų bei konstrukcijų mechaniniai-fizikiniai bandymai ir bandinių atranka produktų sertifikavimui arba jų atitikties nustatymui pagal kitas atitikties įvertinimo schemas.


Pirmą kartą labaratorija akredituota 1998 metais, vėliau periodiškai kas 5 metai reakredituojama. Akreditaciją atliko Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras, nustatydamas, kad labaratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir gali atlikti akreditavimo srityje nurodytus bandymus(akreditacijos pažymėjimas NR. LA.01.013).


Nacionalinio akreditacijos biuro įgaliojimu, šalia pagrindinės veiklos laboratorija prisideda prie bandymų kokybės gerinimo Lietuvoje, nuo 1999 m. kas du-trys metai organizuodama betono palyginamuosius bandymus tarp Lietuvos akredituotų ir neakredituotų laboratorijų. Šią veiklą pagal ISO/IEC Vadovo 43-1 reikalavimus įvertino Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras ir pripažino laboratorijos techninę kompetenciją (Pažymėjimas Nr. LA-PT1).


Bendrovės užsakovai - Statybos produkcijos sertifikavimo centrai, įmonės, organizacijos bei fiziniai asmenys.


Bendrovėje dirba specialistai, turintys užsakovų pasitikėjimą, ilgametę laboratorinio darbo patirtį ir nuolatos besitobulinantys įvairiuose mokymuose bei seminaruose.2017 m. įkurtas laboratorijos padalinys Vilniuje.