Akredituota statybos produktų bandymų laboratorija

PASLAUGOS:

Apie 95% bendrovės veiklos yra akredituota, kurią pagal licencinę sutartį prižiūri Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai.


Laboratorija gali:

1. Atlikti bandymus ir atrinkti bandinius laboratorijos akredituotoje srityje (Akreditavimo sritis), pateikiant išbandytiems rodikliams LST EN ISO/IEC 17025 nustatytos formos bandymų protokolus bei identifikuotiems bandiniams - bandinių atrankos aktus. Užsakovui pageidaujant, jo atstovas gali dalyvauti pateiktų bandinių bandymuose;


2. Atrinkti ir atlikti akredituotoje srityje nenurodytų bandomųjų objektų (pvz., mineralinių užpildų, medienos, cemento ir kt.) bandymus, t. y. pagal užsakovų pageidavimus ir bendrovės technines galimybes, pateikiant užsakovui LST EN ISO/IEC 17025 nustatytos arba kitokios, suderintos su užsakovu formos bandymų protokolus, pažymint juose, kuris bandymas yra neakredituotas;


3. Atlikti bandymus Šiaulių ir Vilniaus padalinio laboratorijose, taip pat statybinių medžiagų gamyklose, statybų ar kituose užsakovų objektuose visoje Lietuvoje.


4. Apmokyti betono ir gelžbetonio įmonių darbuotojus praktinių betono bandymų metodų.