Kitos statybinės produkcijos atranka

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio
bandymų metodus, žymuo, skyrius, punktas
(kur tinka) (metodo pavadinimas)

Betoninės grindinio plokštės

LST EN 1339:2003 6.2.3 sk
LST EN 1339:2003/AC:2006

Betoniniai bordiūrai

LST EN 1340:2003 6.2.3 sk
LST EN 1340:2003/AC:2006

Kita statybinė produkcija

Pagal UAB „Konstrukcijų bandymo centras“ procedūrą PR-02 bei užsakovų pateiktą dokumentaciją