Betono mišinys ir sukietėjęs betonas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio
bandymų metodus, žymuo, skyrius, punktas
(kur tinka) (metodo pavadinimas)

Betono mišinio ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2009

Betono mišinio slankumas

LST EN 12350-2:2009

Betono mišinio oro kiekis manometro metodu

LST EN 12350-7:2009 5 sk.

Susitankinančio betono mišinio slankumas
naudojant standartinį kūgį

LST EN 12350-8:2010

Betono mišinio temperatūra

LST 1428.5:1996

Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 12390-2:2009

Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2009, išskyrus A.3; A.4; A.5 sk.
LST EN 12390-3:2009/AC:2011

Sukietėjusio betono tankis

LST EN 12390-7:2009

Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui

LST EN 12390-8:2009

Betono nelaidumas vandeniui

LST 1974:2012 O priedas

Atsparumas šalčiui

LST 1428.17:2016

Vandens įgėris

LST EN 13369:2013 G pr.