Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio
bandymų metodus, žymuo, skyrius, punktas
(kur tinka) (metodo pavadinimas)
Bandinių atranka (imties ėmimas) LST 1551:1999 6.2 sk.
LST 1551:1999/1K:2001
Grindinio trinkelių ėminių ėmimas LST EN 1338:2003 6.2.3 sk.
LST EN 1338:2003/AC:2006
Grindinio trinkelių tempimo stipris skeliant LST EN 1338:2003 F priedas
LST EN 1338:2003/AC:2006
Grindinio trinkelių vandens įgėris LST EN 1338:2003 E priedas
LST EN 1338:2003/AC:2006