Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio
bandymų metodus, žymuo, skyrius, punktas
(kur tinka) (metodo pavadinimas)
Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas

Bandinių atranka
LST EN 12504-1:2009 išskyrus 4.1; 5.3 sk

Kernai. Bandymai gniuždant
Bandinių gniuždymo stipris
LST EN 12504-1:2009
LST EN 12390-3:2009, išskyrus A.3; A.4; A.5 sk
LST EN 12390-3:2009/AC:2011
Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui LST EN 12390-8:2009
Betono nepralaidumas vandeniui LST 1974:2012 O pr.
Atsparumas šalčiui LST 1428.17:2016
Vandens įgėris LST EN 13369:2013 G pr.
Betono bandymas konstrukcijose pagal atšokimo dydį LST EN 12504-2:2012