Virintiniai strypai, vielos ruošiniai ir viela betonui sutvirtinti (armatūrinis plienas)

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio
bandymų metodus, žymuo, skyrius, punktas
(kur tinka) (metodo pavadinimas)

Bandinių atranka

LST EN 10080:2005 8.1.2 ir 11 sk.

Tempimo bandymas

LST EN ISO 15630-1:2011 5 sk. išskyrus ReH ir Rp0,2

Lenkimas

LST EN ISO 15630-1:2011 6 sk.